SERVICE ABOVE SELF

ROTARY is een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die hun tijd en talenten inzetten voor hun naasten en voor hulpbehoevenden wereldwijd. De leden, vooral uit het zakenleven en de vrije beroepen, hanteren hoogstaande ethische normen.

Het motto, "Service Above Self", weerspiegelt de humanitaire geest van de organisatie, die meer dan 1,2 miljoen leden telt.  Een hechte kameraadschap tussen Rotariërs en lokale en internationale serviceprojecten karakteriseren Rotary wereldwijd.

ROTARY is als organisatie eerst en vooral actief 'op het terrein'.  De districten en de internationale structuur dienen om de clubactiviteiten te ondersteunen.

ROTARY wil het dienstideaal aanmoedigen waar elk achterswaardig beroep naar streeft :
•inzet van relaties en contacten voor het algemeen welzijn;
•hanteren van hoge ethische normen in ieder beroep, eerbied voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van elke Rotariër aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon;
•verwezenlijking
 van het dienstideaal - privé, professioneel en in het openbaar; •bevordering van goede verstandhouding, altruïsme en eerbied voor de vrede overal ter wereld.

DE VIER VRAGEN :
•is het waar ?
•is het billijk voor alle betrokkenen ?
•bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
•komt het alle betrokkenen ten goede?